Militær (båt)

På båt vert militær rekna som vernepliktig mannskap og sivile tenestepliktige. Militær får 50 % rabatt på ordinær vaksenpris på enkeltbillett båt.

Alle billettar og prisar for båt

Billettkontroll
Hugs gyldig tenestebevis. For deg som er vernepliktig eller sivil tenestepliktig gjeld Forsvarsdepartementets identitetskort (FD-ID) som gyldig dokumentasjon. For innkallingsreiser gjeld innkallingsordren som dokumentasjon.

Billettkontroll