Honnør (båt)

På båt får du som honnørreisande 50 % rabatt på ordinær vaksenpris på enkeltbillettar og periodebillettar for båt. Honnør vert rekna som reisande over 67 år, reisande som har uførepensjon, blinde og døvblinde.

Alle billettar og prisar for båt

Billettkontroll
For deg som er honnørreisande gjeld legitimasjon som gyldig dokumentasjon. Ektefellen/partnaren får honnørrabatt ved enkeltreisar og må óg vise gyldig legitimasjon.

Personar som ikkje har fylt 67 år, men har uførepensjon, viser i tillegg dokumentasjon frå trygdekontoret. Blinde viser dokumentasjon frå Blindeforbundet og døvblinde viser eigen dokumentasjon.

Billettkontroll