Gruppe (båt)

På båt får ti eller fleire som reiser saman, 25 % rabatt på ordinær vaksenpris. Barn og honnørreisande får ikkje særskild rabatt, men tel med i talet på reisande. Barn under 4 år reiser gratis og tel ikkje med i talet på reisande. 

Prisar for båt

Kjøp av billettar til båt