Familie (båt)

På lengre strekningar med båt er det satt ein maksimal pris for barn (4 t.o.m. 15 år) som reiser saman med vaksen på enkeltreiser.

Maksimal pris per barn går fram av pristabellen og gjeld for inntil fire barn per vaksen. 

Prisar for båt