Barn (båt)

På båt vert barn rekna som reisande frå 4 år til og med 15 år. Barn får cirka 50 % rabatt på ordinær vaksenpris på enkeltbillettar og periodebillettar. Barn under 4 år reiser gratis. 

På lengre strekningar blir det satt ein maksimal pris for barn som reiser saman med vaksen på enkeltreiser. Maksimal pris per barn går fram av pristabellen, og gjeld for inntil fire barn per vaksen. 

Barn under 12 år kan ikkje reise aleine med båt, men må ha følgje av ein person over 16 år.

Alle billettar og prisar for båt

Billettkontroll
Sørg for å reise med riktig billett og gyldig dokumentasjon når du har krav på rabatt.

Billettkontroll