Rabattar båt

Rabattar for buss i heile Hordaland, Bybanen og Askøyruta:

Billettar og prisar

Reisande på veg inn på bussen