Enkeltbillett buss/båt

Enkeltbillett buss/båt gjeld for ei enkeltreise på ei bestemt strekning med både buss og båt. Enkeltbillett buss/båt gjeld for alle typar reisande. 

Rabattar

Pris enkeltbillett buss/båt
Priser for enkeltbillett buss/båt varierer ut frå reisestrekning med buss og reisestrekning med båt.

Kjøp og bruk av enkeltbillett buss/båt
Du kan kjøpe enkeltbillett buss/båt om bord med pengar på Skysskortet, med bankkort (gjeld ikkje på bussen) eller med kontantar. 

Kjøp av billettar