Enkeltbillett båt

Enkeltbillett båt er ei enkeltreise på ei bestemt båtstrekning. Enkeltbillett båt gjeld for alle typar reisande.

Rabattar

Prisar enkeltbillett båt

Prisar båt

Kjøp og bruk av enkeltbillett båt
Du kan kjøpe enkeltbillett båt ombord med pengar på Skysskortet, med bankkort eller med kontantar. 

Kjøp av billettar

Billettkontroll

Enkeltbillett buss/båt