Billettar og prisar

Gjeldande frå 1. februar 2019

 • Vaksen - frå 18 år

  Åpne for å lese mer
 • Barn - 6 til og med 17 år

  Åpne for å lese mer
 • Honnør - frå 67 år og uføre

  Åpne for å lese mer
 • Ungdom - 16 til og med 20 år

  Åpne for å lese mer
 • Student - til og med 32 år

  Åpne for å lese mer
 • Militær

  Åpne for å lese mer
 • Familie

  Åpne for å lese mer
 • Sykkel

  Åpne for å lese mer
 • Hund

  Åpne for å lese mer
 • Gruppe

  Åpne for å lese mer
 • Ledsagar

  Åpne for å lese mer

For ekspressbuss, flybuss, ferje og andre kollektivtilbod, gjeld eigne prisar

Reglement for prisar og rabattordningar for buss, Bybanen og Askøyruta

 • Gjeld alle sonene

  Åpne for å lese mer
 • Reise innanfor ei sone

  Åpne for å lese mer
 • Spesielt for Sone A

  Åpne for å lese mer
 • Interne reiser i Sone F

  Åpne for å lese mer
 • Reise over fleire soner

  Åpne for å lese mer
 • Reiser mellom Sone C og Sone A

  Åpne for å lese mer
 • Reise ut av Hordaland

  Åpne for å lese mer

Her finn du interaktivt kart