7-, 30- og 180-dagarsbillett buss/båt

Med 7-, 30- og 180-dagarsbillett buss/båt kan du reise så mykje du vil med buss/Bybanen og båt. Du kan sjølv velje om du vil ta buss/Bybanen eller båt på strekningar kor det er mogleg. Billetten gjeld for vaksen, barn, honnør og student.

For Nordhordland, kan du kombinere billetten for buss frå stader i Nordhordland med båt frå Knarvik eller Frekhaug, pluss eventuelt buss i Bergen. Velger du kombinert billett for båt og buss i Bergen, kan du fritt velge om du vil ta båten Knarvik/Frekhaug – Bergen eller ta bussen via Åsane.

Pris 7-, 30- og 180-dagarsbillett buss/båt
Priser for 7-, 30- og 180-dagarsbillett buss/båt varierer ut frå reisestrekning med buss og reisestrekning med båt.

Kjøp og bruk av 7-, 30- og 180-dagarsbillett buss/båt
Du kan kjøpe 7-, 30- og 180-dagarsbillett buss/båt om bord eller på vårt kundesenter.

Kjøp av billettar