Ungdom

For deg mellom 16 til og med 20 år anbefaler vi 30-dagars ungdomsbillett. Då kan du reise så mykje du vil med buss, bybane, tog og fleire båt- og ferjeruter i heile Hordaland, og med Kolumbus sine bussar i nokre kommunar i Rogaland.

Prisar

For deg som reiser ofte:
30-dagars ungdomsbillett - 16 til og med 20 år 

For deg som reiser av og til:
Enkeltbillett - ei enkeltreise

24-timarsbillett

Reisepengar på Skysskortet

Skyss Billett-appen


For deg som har rett på skoleskyss:
Skoleskyss - grunnskolen og vidaregåande skole.

Billettkontroll
For deg som reiser med 30-dagars ungdomsbillett gjeld gyldig identitetskort (med namn, fødselsdato og bilde), bankkort med bilde eller pass som gyldig legitimasjon.

Billettkontroll