30-dagars ungdomsbillett

Med 30-dagars ungdomsbillett kan du reise så mykje du vil i heile Vestland fylke.

Ungdom?

Med ungdomsbillett kan du reise i heile Vestland.


Billetten kan kjøpast frå og med fylte 16 år og til og med 20 år. 

Ungdomsbilletten er ein upersonleg billett og kan nyttast av andre, men den kan berre nyttast av ein person om gongen. Personen som nytter billetten må likevel tilfredsstille krav til alder. Hugs gyldig legitimasjon.

Dersom du er elev i vidaregåande skule men ikkje er fylt 16 år, kan du likevel kjøpe 30-dagars ungdomsbillett. Du må dokumentere gjennom inntaksbeviset at du er elev i den vidaregåande skolen på utsalsstad eller til sjåfør, eller ved eventuell billettkontroll. Det er ingen plassgaranti på ekspressbussane. 

Slik kjøper du 30-dagars ungdomsbillett
Du kan kjøpe 30-dagars ungdomsbillett i Skyss Billett-appen, i nettbutikken og på vårt kundesenter. Når du kjøper Ungdomsbillett i nettbutikken, kan du velje oppstartdato.

Ungdomsbilletten gjeld på følgjande transportmiddel:

30-dagars ungdomsbillett gjeld i heile Vestland på alle bussreiser med Skyss og Kringom, i tillegg til Bybanen. Ungdomskortet kan også nyttast på:

Andre bussar:

 • Fram sine bussruter i Sogn og Fjordane
 • Kolumbus sine bussar (inkludert nattavgangar) i kommunane Haugesund, Karmøy, Bokn, Tysvær og Vindafjord i Rogaland.
 • Skyss sine “Trygt heim”-ruter i Hordaland
 •  Obs: Gjeld ikkje på Kringom sine Trygt Heim-ruter i Sogn og Fjordane
 • Obs: Gjeld ikkje på Flybussen i Bergen

 Båt:

 • Alle båtruter i Hordaland med følgjande unntak:
  • Båtrute Osterfjorden
  • Geitanger- Knappskog
  • Turistrute Hardanger (Norheimsund - Herand - Utne - Kinsarvik - Lofthus - Ulvik - Eidfjord)
 •  Alle lokalbåtruter i Sogn og Fjordane
 •  Norled sine ekspressbåtruter mellom Sogn og Bergen, og Nordfjord og Bergen

Ferje: 

 • Alle ferjesamband i Vestland. Dei fleste ferjesamband i Vestland brukar AutoPASS-regulativet, der passasjerar reiser gratis. Der det ikkje er gratis, kan du bruke ungdomsbilletten/ungdomskortet.

Ekspressbuss:

Vy ekspressruter: 

 • VY146 Måløy - Stryn – Oslo: Gjeld på alle strekningar mellom Måløy og Grasdalen på Strynefjellet (fylkesgrensa).
 • VY170 Førde - Sogndal - Lærdal – Oslo: Gjeld på alle strekningar mellom Førde og Hemsedalsfjell fylkesgrensa.
 • VY450 Sogndal - Voss – Bergen: Gjeld på alle strekningar mellom Sogndal og Bergen.
 • VY430 Fjordekspressen Bergen-Ålesund: Gjeld på alle* strekningar mellom Bergen og Holmøyvik (fylkesgrensa). *Obs: Ungdomsbilletten/kortet kan ikkje brukast på korte, lokale reiser mellom Bergen og Knarvik. På denne strekninga må reisande bruke Skyss sine bussar.

Nor-Way ekspressruter: 

 • NW180 Haukeliekspressen: Gjeld mellom Odda – Røldal - Etne 
 • NW420 Sogndal – Lærdal – Flåm – Voss – Bergen: Gjeld på alle strekningar Sogndal og Bergen.
 • NW162 Øst-Vestekspressen: Lillehammer – Fagernes – Lærdal – Flåm – Voss – Bergen: Gjeld på alle strekningar mellom Bergen og Filefjell fylkesgrensa.
 • NW400 Kystbussen: Bergen – Haugesund - Stavanger: Gjeld på alle strekningar mellom Bergen og Haugesund rutebilstasjon.
 • NW431 Fjordekspressen: Bergen - Førde - Stryn (- Trondheim): Gjeld på alle strekningar mellom Bergen og Grasdalen på Strynefjellet (fylkesgrensa). Obs: Ungdomsbilletten/kortet kan ikkje brukast på korte, lokale reiser mellom Bergen og Knarvik. På denne strekninga må reisande bruke Skyss sine bussar.

Tog:

 • Avgangar mellom Bergen og Vieren (Vossebanen). Obs: Ungdomsbilletten/kortet kan ikkje nyttast på regiontog/fjerntog (tog mellom Bergen og Oslo).  

NB! Ungdomsbilletten har ikkje plassgaranti på ekspressbussane.

Kjøp av billettar

Skysskortet

NB! Dersom du reiser med Skysskortet, hugs å ta vare på aktiveringskvittering (påført gyldig til-dato) for framsyning på reiser med tog, ferjer, snøggbåt og ekspressbussar.

Billettkontroll
For deg som reiser med 30-dagars ungdomsbillett gjeld gyldig identitetskort (med namn, fødselsdato og bilde), bankkort med bilde eller pass som gyldig legitimasjon.

Billettkontroll

Pris 30- dagars ungdomsbillett