24-timarsbillett

Med 24-timarsbillett kan du reise så mykje du vil med buss/bybane i løpet av 24 timar frå første gong billetten blir brukt/aktivert. 24-timarsbilletten gjeld for vaksen, barn og honnør.

24-timarsbilletten er ein upersonleg billett og kan nyttast av andre, men den kan berre nyttast av ein person om gongen. Personen som nyttar 24-timarsbilletten må likevel tilfredsstille krav til alder og rabattar.

Familierabatt: Ein vaksen reisande kan ta med seg inntil fire barn frå 6 til og med 17 år gratis på laurdagar, søndagar og offentlige fridagar.

Kjøp og bruk av 24-timarsbillett
Du kan kjøpe 24-timarsbillett i Skyss Billett app, på billettautomat og på vårt kundesenter både med og utan Skysskortet. Dersom du ikkje har Skysskortet får du ut ein elektronisk billett. Du kan også kjøpe 24-timarsbillett hos sjåfør dersom du har Skysskortet.

Kjøp av billettar

Skysskortet

Appen Skyss Billett

Du må aktivere 24-timarsbilletten på eit Skysskort ved første gongs bruk. Bussjåfør kan gjere dette, eller du kan gjere det på kortlesar om bord på følgjande måte:

  1. Hald kortet i ro mot lesaren.
  2. Vel billett (du kan bruke knappen både til høgre og venstre)
  3. Hald kortet mot kortlesaren på nytt. Resten av perioden registrerar du kvar reise ved å halde kortet i ro mot kortlesaren.

Billettkontroll

Prisar