Billettar og prisar

Gjeldande frå 1. august 2018

 • Vaksen

  Åpne for å lese mer
 • Ungdom

  Åpne for å lese mer
 • Barn

  Åpne for å lese mer
 • Honnør

  Åpne for å lese mer
 • Student

  Åpne for å lese mer
 • Militær

  Åpne for å lese mer
 • Ledsagar - følgje

  Åpne for å lese mer
 • Grupperabatt

  Åpne for å lese mer
 • Familierabatt

  Åpne for å lese mer
 • Sykkel

  Åpne for å lese mer
 • Hund

  Åpne for å lese mer

For ekspressbuss, flybuss, ferje og andre kollektivtilbod, gjeld eigne prisar

Reglement for prisar og rabattordningar for buss, Bybanen og Askøyruta

 • Gjeld alle sonene

  Åpne for å lese mer
 • Reise innanfor ei sone

  Åpne for å lese mer
 • Spesielt for Sone A

  Åpne for å lese mer
 • Interne reiser i Sone F

  Åpne for å lese mer
 • Reise over fleire soner

  Åpne for å lese mer
 • Reiser mellom Sone C og Sone A

  Åpne for å lese mer
 • Reise ut av Hordaland

  Åpne for å lese mer

Her finn du interaktivt kart