Tillegg i prisen ved kontant betaling om bord

Det er tillegg i prisen for kontant betaling av enkeltbillett om bord innanfor Sone Bergen. Gjeld óg ved betaling med kontantar og bankkort om bord på Askøyruta (båtruta til Askøy). Tillegget gjeld for enkeltbillett for vaksen, barn og honnør innanfor Sone Bergen. Tillegget for enkeltbillett for vaksen er kr. 23,-, og for barn/honnør kr. 11,-.

Enkeltbillett

Sone Bergen

Følgjande prisar gjeld ved kontant betaling om bord innanfor Sone Bergen:

  • Enkeltbillett vaksen kr 60,- (inkl. 23,- i ombordtillegg)
  • Enkeltbillett barn og honnør kr 30,- (inkl. 11,- i ombordtillegg)

Dersom reisa startar eller sluttar utanfor Sone Bergen, må du ikkje betale ombordtillegg. Tillegget gjeld ikkje ved påfyll/bruk av Skysskortet.

Du unngår ombordtillegget ved å kjøpe billett før du går om bord. Spar pengar ved å bruke:

Målet med ombordtillegget er at flest mogeleg har gyldig billett før dei går om bord i bussen. Mindre bruk av kontantar om bord vil føre til kortare opphald på haldeplassane, og det vil auke tryggleiken for sjåførane. Kortare tid på haldeplassane vil vere med på å bidra til raskare reisetid.