Sonekart for Bergen og Hordaland

Her finn du oversikt over soner i Bergen og Hordaland. 

Sone Bergen gjeld sonene 110-111-114-117-121-142-143. Området omfattar sentrum og bydelane, og vidare Arna til og med Trengereid, Fana og til og med Søfteland i Os, Straume til og med Kolltveittunellen, og Kleppestø til og med Florvåg og Strusshamn. 

Sone Bergen (pdf) 

Prissetjing i Hordaland er basert på soneinndeling, definert gjennom første og siste stoppestad i kvar enkelt sone.

Ved berekning av pris teller du med sona du startar i og sona der reisa ender. Minstepris gjeld for inntil to soner, men ved overgang betalar du bare ein gong for same sone. Pris for sona Bergen sentrum (sone 110) blir ikkje talt med ved gjennomgåande reiser, bare ved start/stopp i Bergen sentrum. 

Sonekart for Hordaland (pdf)