Vaksen

På buss, Bybanen og Askøyruta vert ein vaksen rekna som reisande frå fylte 16 år. Vaksen reisande betalar ordinær pris.

Familierabatt: Ein vaksen reisande kan ta med seg inntil fire barn frå 4 til og med 15 år gratis på laurdagar, søndagar og offentlige fridagar. 

Prisar

To damer på bussen