Militær

På buss, Bybanen og og Askøyruta vert militær rekna som vernepliktig mannskap og sivile tenestepliktige. Militær får 50 % rabatt på ordinær vaksenpris på enkeltbillett, men lågaste pris er lik ordinær vaksenpris for ei sone. Elles gjeld ordinær vaksenpris for militær-reisande.

Priser for buss, Bybanen og Askøyruta

NB: Tillegg i prisen for kontant betaling om bord innanfor Sone A

Reisepengar - pengar på Skysskortet

Skyss Billett-appen

Billettkontroll
Hugs gyldig tenestebevis. For deg som er vernepliktig eller sivil tenestepliktig gjeld Forsvarsdepartementets identitetskort (FD-ID) som gyldig dokumentasjon. For innkallingsreiser gjeld innkallingsordren som dokumentasjon.

Billettkontroll