Hund

Alle hundar reiser gratis på buss, Bybanen og Askøyruta.

Billettar for buss, Bybanen og Askøyruta

Ved reiser med hund og overgang til NOR-WAY Bussekspress gjeld eigne reglar.

Les meir på www.nor-way.no.