Honnør

På buss, Bybanen og Askøyruta får honnørreisande 50 % rabatt på ordinær vaksenpris på enkeltbillettar og periodebillettar. Honnør vert rekna som reisande over 67 år, reisande som har uførepensjon, blinde og døvblinde.

Prisar for buss, Bybanen og Askøyruta

For deg som reiser ofte:
7-, 30- eller 180-dagarsbillett

For deg som reiser av og til:
Enkeltbillett - ei enkeltreise

24-timarsbillett

Billettkontroll 
For deg som er honnør gjeld legitimasjon som gyldig dokumentasjon. Ektefellen/partnaren får og honnørrabatt ved enkeltreiser når dei reiser saman. Personar som ikkje har fylt 67 år, men som har uførepensjon, skal i tillegg vise dokumentasjon frå trygdekontoret. Blinde skal vise dokumentasjon frå Blindeforbundet og døvblinde viser eigen dokumentasjon. Kvar døvblind kan ta med ein ledsager/følgjeperson gratis. 

Ledsager/følgjeperson

Billettkontroll 


Barnebarn og besteforeldre på vei inn i buss.