Andre prisar

For alle som reiser med våre bussar, Bybanen og båtar i Hordaland, gjeld våre prisar. På andre kollektivtilbod gjeld eigne prisar.

Fjordekspressen: Lokaltakst for reisande  mellom Bergen – Knarvik – Ostereidet – Matre – Kringla som har betalt på førehand i app eller på billettuatomat. Gyldig betalingsmiddel er enkeltbillettar (inkludert appen Skyss Billett), Ungdomsbillett og gyldig Periodebillett for strekninga. Avtalen gjeld ikkje lokalreisande på strekninga Bergen – Knarvik.

Haukeliekspressen: Lokaltakst for reisande mellom Odda – Røldal – Etne. Gyldig betalingsmiddel er enkeltbillettar (inkludert appen Skyss Billett) og Ungdomsbillett. 

Øst-Vest ekspressen: Ungdomsbillett kan nyttast. For andre reisande gjeld operatørens eigne takstar.

Kystbussen: Ungdomsbillett kan nyttast. For andre reisande gjeld operatørens eigne takstar.

Hugs å ta med kvittering for periodebilletten. 

Sognebussen: Har eigne prisar. Kan ikkje nytte Skyss-takstar med unnatak av Ungdomsskyss. 
sjå Nettbuss

Flybuss
Flybussen i Bergen kjører til og frå Bergen lufthavn Flesland og har eigne prisar: Flybussen

Båt

For båtruter kor Skyss ikkje har informasjon- og marknadsføringsansvar (utan Skyss-logo) gjeld eigne prisar. Skysskortet og reisepengar kan du bruke på desse båtane:
Hellesøy – Hernar  sjå Gulen skyssbåtservice
Rosendal – Bergen  sjå L. Rødne & Sønner
Reksteren – Våge – Os  sjå L. Rødne & Sønner
Eidesvik – Espevær  sjå Gulen skyssbåtservice
Turistrute Hardanger sjå Norled 

Her kan du ikkje bruke Skyss-kortet: 
Båtruta Norheimsund - Herand - Utne - Kinsarvik - Lofthus - Ulvik - Eidfjord: Sjå informasjon hos Norled 
Båtruta Knappskog - Geitanger: Sjå informasjon om Geitanger Transport AS

Ferje
Det er eigne prisar på ferjer. Du kan kjøpe eit eige ferjekort som kan nyttast på dei fleste ferjesamband i Hordaland og i ei rekke andre fylker: Ferjekort
Det vert fortløpande innført Autopass på ferjene i Noreg. Her finn du informasjon om AutoPASS ferje

Tog
NSB er ansvarleg for reiser med tog i Hordaland og har eigne prisar: NSB

Bergenskortet
Bergenskortet er godt egna for turistar og gir deg fri reise med buss/bybane i Bergen og fri inngang eller rabatt til ei rekke museum, attraksjonar, kulturtilbod, ulike sightseeingtilbod, restaurantar og parkering: Bergenskortet