Mista/feil på Skysskortet

Dersom du har mista eller det er feil på ditt Skysskort skal det meldast inn til oss. Du må kunne dokumentere at du er rette innehavar av Skysskortet for å få Skysskortet og innhaldet erstatta. Den rette innehavar er den personen som enten har registrert kortet i sitt namn, eller som ved hjelp av kjøpskvittering med kortnummer og bankkvittering kan dokumentere at vedkommande er rette eigar av Skysskortet.

Defekt/øydelagt Skysskort
Ved defekt eller øydelagt Skysskort må du fylle ut og sende inn skjemaet under eller vende deg til vårt kundesenter for eventuell refusjon og bestilling av nytt kort. For Skysskort som er defekt/har slutta å virke, blir både kortet og innhaldet erstatta kostnadsfritt. 

Vårt kundesenter

Mista/stole Skysskort
Ved mista eller stole Skysskort må du fylle ut og sende inn skjemaet under, for eventuell refusjon og bestilling av nytt kort. 

Vi vil sperre bruken av ditt Skysskort og deretter sende deg eit nytt Skysskort i posten. Du vil få Skysskortet og innhaldet erstatta i sin heilhet. Nytt Skysskort vil bli sendt i posten til registrert adresse innan 3-4 virkedagar, klar til bruk. Inntil nytt Skysskort er motteke må du kjøpe billett på annan måte.

Kjøp av billettar

Slik behandlar Skyss personopplysningane dine

Fyll ut skjemaet

Meldinga gjeld (Må fylle ut!)