Bestill Skysskortet

NB! Du kan ha fleire uregistrerte Skysskort, men berre eitt registrert Skysskort, Dersom du har hatt eit registrert Skysskort som no er mista/øydelagt skal du bruke skjemaet her:

Mista/feil på Skysskortet   

Du er sjølv ansvarleg for at opplysningane du oppgir under er korrekte. Ved bruk av Skysskortet stadfestar du at informasjonen stemmer.

NB: Hugs å fylle inn detaljert adresse (til dømes dersom du har postboks), og merk postkassen din tydeleg slik at Skysskortet kjem fram.

Slik behandlar Skyss personopplysningane dine

Bestillingsskjema

Sjå vilkåra her

Registrert Skysskort

Eit registrert Skysskort er registrert på deg som person. Skyss vil i eit avgrensa tidsrom ta vare på informasjon om reisene du gjennomfører med Skysskortet. Denne informasjonen brukar vi ved eventuell reklamasjon eller refusjon ved tap av kortet.

Uregistrert Skysskort

Eit uregistrert Skysskort er ikkje registrert på ein person og du vil derfor ikkje kunne reklamere eller krevje refusjon ved tap av kortet.

Les meir her