Enkel rettleiing

Kom i gang på 1-2-3.

Slik kjem du i gang med Skyss billett på mobil.

Her kan du åpne brosjyren i pdf (nynorsk og engelsk).