Hos sjåfør

Gjeld berre buss, og ikkje Bybanen.

Du kan kjøpe alle billettypar hos sjåfør dersom du har Skysskortet. Sjåfør tek kontantar, men ikkje bankkort. 

Kjøp enkeltbillett på førehand for å unngå tillegg i prisen ved kontant betaling om bord (Sone A)

Billettypar og prisar

Skysskortet

Mor og barn registrerer Skysskortet på buss