Hos sjåfør

Gjeld berre buss, og ikkje Bybanen.

Du kan kjøpe enkeltbillett og 24-timars billett med kontanter hos sjåfør. Du kan ikkje lenger nytte Skysskortet til å kjøpe billetter hos sjåfør. Les meir Skysskortet

Kjøp enkeltbillett på førehand for å unngå tillegg i prisen ved kontant betaling om bord (Sone A)

Billettypar og prisar

Skysskortet

Mor og barn registrerer Skysskortet på buss