Motteke gebyr

Manglande legitimasjon/dokumentasjon
Har du motteke tilleggstakst på grunn av mangel på legitimasjon og/eller tilleggsbevis, kan vi oppheve tilleggstaksten dersom du møter opp på vårt kundesenter på Bergen busstasjon med gyldig legitimasjon og/eller tilleggsbevis. Frist for oppmøte er innan forfallsdato på utsend faktura.

Til kundesenter

Klagar 
Meiner du at du urettmessig har fått gebyr, kan du sende ein melding til oss på vårt kontaktskjema eller via post. Hugs å ta med detaljar om dato for billettkontroll og nummeret som står på gebyret du har fått. Du må sende skriftleg klage innan tre veker frå gebyret er motteke. 

Kontaktskjema

For meir informasjon, sjå: