Billettkontroll

Bidra til eit betre kollektivtilbod

Hugs billett – alltid!

Ikkje ver ein snylteagurk

For å reise kollektivt treng du ein billett. Alle som reiser utan billett påfører fellesskapet eit tap på fleire titalls millionar kvart år. Dette er pengar som kunne vore nytta til eit betre kollektivtilbod.

Har du motteke gebyr?

Visste du at:

  • Dersom billetten din er gyldig når du går om bord, kan du reise så langt du skal (sjølv om billetten går ut undervegs)
  • I helgar kan du som vaksen ta med inntil 4 barn (6-17 år) gratis
  • Du er sjølv ansvarleg for å ha med gyldig dokumentasjon dersom du har krav på rabatt
  • Dersom du ikkje har billett, får du eit gebyr på kr 1150,- (kr 950,- ved betaling på staden)

Billettkontroll skal i størst mogleg grad bidra til å auke talet på passasjerar som betaler, førebyggje feilsal, rettleie, samt bidra til ei trygg og hyggeleg reise.

Slik kjøper du billett

For meir informasjon, sjå: