Billettkontroll

Unngå eit unødvendig gebyr på 950 kroner. Sørg derfor for å reise med riktig billett, og gyldig dokumentasjon om du har krav på rabatt.

Gyldig reisebevis er følgjande:

  • gyldig billett (på eit Skysskort, i appen Skyss Billett eller på papir utstedt av sjåfør/billettør) og
  • gyldig dokumentasjon for at du har krav på rabatt (gyldig legitimasjon med bilde/studentbevis/honnørbevis osv.) dersom du reiser med rabattert billett

Kontroll
Du er sjølv ansvarleg for å ha med gyldig reisebevis under heile reisa. Dersom du ikkje kan vise gyldig reisebevis ved kontroll, må du betale eit gebyr på kr 950,- på staden. Ved faktura er gebyret 1150 kroner. Forsøk på forfalsking av reisebevis er straffbart. Forfalskingsgebyret er på kr 1500,-. Ugyldig reisebevis blir inndrege.

Kontrollen skal i størst mogleg grad bidra til å auke talet på passasjerar som betaler, førebyggje feilsal, rettleie, samt bidra til ei trygg og hyggeleg reise.

Manglande legitimasjon/dokumentasjon
Har du motteke tilleggstakst på grunn av mangel på legitimasjon og/eller tilleggsbevis, kan vi oppheve tilleggstaksten dersom du møter opp på vårt kundesenter på Bergen busstasjon med gyldig legitimasjon og/eller tilleggsbevis. Frist for oppmøte er innan forfallsdato på utsend faktura.

Til kundesenter

Klagar
Meiner du at du urettmessig har fått gebyr, kan du sende ein melding til oss på vårt kontaktskjema eller via post. Hugs å ta med detaljar om dato for billettkontroll og nummeret som står på gebyret du har fått. Du må sende skriftleg klage innan tre veker frå gebyret er motteke. 

Kontaktskjema

Transportvedtekter

NB! For reiser med Skysskortet, hugs å ta vare på kvittering på aktiveringa (påført "Gyldig til"-dato) for framvising på transportmiddel utan vårt billettsystem (eks. NSB Lokaltog, ferjer og ekspressbussar).