Billettkontroll

Unngå eit unødvendig gebyr på 950 kroner. Sørg derfor for å reise med riktig billett, og gyldig dokumentasjon om du har krav på rabatt.

Gyldig reisebevis er følgjande:

  • gyldig billett (på eit Skysskort, i appen Skyss Billett eller på papir utstedt av sjåfør/billettør) og
  • gyldig dokumentasjon for at du har krav på rabatt (gyldig legitimasjon med bilde/studentbevis/honnørbevis osv.) dersom du reiser med rabattert billett

Kontroll
Du er sjølv ansvarleg for å ha med gyldig reisebevis under heile reisa. Dersom du ikkje kan vise gyldig reisebevis ved kontroll, må du betale eit gebyr på kr 950,- på staden. Ved faktura er gebyret 1150 kroner. Forsøk på forfalsking av reisebevis er straffbart. Forfalskingsgebyret er på kr 1500,-. Ugyldig reisebevis blir inndrege.

Kontrollen skal i størst mogleg grad bidra til å auke talet på passasjerar som betaler, førebyggje feilsal, rettleie, samt bidra til ei trygg og hyggeleg reise.

Manglande legitimasjon/dokumentasjon
Har du motteke gebyr på grunn av mangel på legitimasjon og/eller dokumentasjon for at du har krav på rabatt, kan vi fråfalle gebyret dersom du møter opp på kundesenteret vårt med gebyret, samt gyldig legitimasjon og/eller dokumentasjon. Frist for oppmøte er innan 3 verkedagar etter utstedt gebyr.

Til kundesenter

Klagar
Meiner du at du urettmessig har fått gebyr, kan du sende ein melding til oss på vårt kontaktskjema eller via post. Hugs å ta med detaljar om dato for billettkontroll og nummeret som står på gebyret du har fått. Du må sende skriftleg klage innan 3 veker frå gebyret er motteke. 

Kontaktskjema

Transportvedtekter

NB! For reiser med Skysskortet, hugs å ta vare på kvittering på aktiveringa (påført "Gyldig til"-dato) for framvising på transportmiddel utan vårt billettsystem (eks. NSB Lokaltog, ferjer og ekspressbussar).

Rabattar