Reisepengar - pengar på Skysskortet

Påfylling reisepengar

Påfylling av Skysskortet gjer du på billettautomat, hos sjåfør eller på vårt kundesenter. Innskot er minimum kr. 200,-, maksimum totalverdi er kr. 5.000,-.

Du kan betale alle billett-typar med Skysskortet, men du får ikkje ytterligare rabatt på billettar som allereie er rabatterte (unnateke rabatt for familie). Du kan òg nytte Skysskortet til å betale for andre reisande.

Kjøp av billettar

Favoritt - den mest brukte reisa di 

Billettkontroll

Mor og barn med Skysskortet på bussen