Reisepengar - pengar på Skysskortet

Påfylling reisepengar

Påfylling av Skysskortet gjer du på billettautomat, hos sjåfør eller på vårt kundesenter. Innskot er minimum kr. 200,-, maksimum totalverdi er kr. 5.000,-.

Du kan betale alle billett-typar med Skysskortet, men du får ikkje ytterligare rabatt på billettar som allereie er rabatterte (unnateke rabatt for familie). Du kan òg nytte Skysskortet til å betale for andre reisande.

Rabattar

Kjøp av billettar


Favoritt - den mest brukte reisa di 
Dersom du nyttar Skysskort til å betale med, kan du registrere den mest brukte reisa di (Sone Bergen eller strekning) som Favoritt på Skysskortet ditt. Med Favoritt kan du bruke bakre inngang på bussen eller gå rett om bord på Bybanen. Då vil beløpet for reisa bli trekt automatisk frå Skysskortet når du registrerer kortet på kortlesaren om bord.  

Billettkontroll

Mor og barn med Skysskortet på bussen