Enkeltbillett - ei enkeltreise

Enkeltbillett er ei enkeltreise på ei bestemt strekning eller innanfor eitt område med buss/bybane. Enkeltbillettar gjeld for alle typar reisande.

Familierabatt: Ein vaksen reisande kan ta med seg inntil fire barn frå 4 til og med 15 år gratis på laurdagar, søndagar og offentlige fridagar.

Rabattar

Enkeltbillett båt

Enkeltbillett buss/båt

Kjøp og bruk av enkeltbillettar

Kjøp hos sjåfør
Du kan kjøpe enkeltbillett hos sjåfør med pengar på Skysskortet eller med kontantar (sjåfør tek ikkje bankkort). Ved betaling med Skysskortet får du 17 % rabatt på enkeltbillettar for vaksne. Billetten blir lagt på Skysskortet ditt og du treng ikkje registrere kortet på nytt om bord. Dersom du ikkje har Skysskort får du ein papirbillett. Gi alltid opp endehaldeplass ved kjøp av enkeltbillettar hos sjåfør. 

NB: Tillegg i prisen for kontant betaling om bord innanfor Sone Bergen.

Kjøp på billettautomat
Du kan kjøpe enkeltbillett på billettautomat både med og utan Skysskort. Ved betaling med Skysskortet får du 17 % rabatt på ordinær vaksenpris på enkeltbillett. Dersom du ikkje har Skysskort får du ut ein elektronisk enkeltbillett. Registrer Skysskortet eller enkeltbilletten ved å halde kortet i ro mot kortlesaren om bord. Enkeltbillett kjøpt på billettautomat blir aktivert ved kjøpstidspunktet.  

Kjøp med mobil
Du kan kjøpe enkeltbillett innanfor Sone Bergen med mobil ved bruk av Skyss Billett-appen. Ved bruk av mobilkonto får du 17 % rabatt på enkeltbillett for vaksen. Du treng ikkje registrere mobilbilletten om bord, men både sjåfør og kontrollør kan likevel krevje å få sjå gyldig billett når som helst under reisa. 

Kjøp i kiosk og butikk
Du kan kjøpe enkeltbillett innanfor Sone Bergen hos eit utval kioskar og butikkar. Enkeltbillett kjøpt i kiosk eller butikk må aktiverast om bord ved bruk.

Kjøp av billettar

Billettkontroll

Sone Bergen 

Overgang
For Sone Bergen er overgangstida på 90 minuttar og du kan reise så mykje du vil (tur/retur) innanfor overgangstida. Overgangstida elles i Hordaland er på 1 time med tillegg på 10 minuttar for kvar sone og gjeld ved vidarereise, ikkje returreise.

Overgang er gyldig så lenge du går om bord innan overgangstida. 

Overgang frå flybussar
Dersom du reiser med flybuss og skal vidare med ordinær rutebuss, får du eit avslag i billettprisen. Avslaget vil variere avhengig av kor langt du skal reise vidare.

Prisar enkeltbillettar:
(klikk på boksen under)

Enkeltbillett

 • 1-2 soner/*:
 • 3 soner:
 • 4 soner:
 • 5 soner:
 • 1-2 soner/*: 37/60**
 • 3 soner: 47
 • 4 soner: 58
 • 5 soner: 69
 • 1-2 soner/*:
 • 3 soner:
 • 4 soner:
 • 5 soner:
 • 1-2 soner/*: 30,8
 • 3 soner: 39,1
 • 4 soner: 48,2
 • 5 soner: 57,3
 • 1-2 soner/*:
 • 3 soner:
 • 4 soner:
 • 5 soner:
 • 1-2 soner/*: 37
 • 3 soner: 37
 • 4 soner: 37
 • 5 soner: 37
 • 1-2 soner/*:
 • 3 soner:
 • 4 soner:
 • 5 soner:
 • 1-2 soner/*: 19/30**
 • 3 soner: 24
 • 4 soner: 29
 • 5 soner: 35
 • 1-2 soner/*:
 • 3 soner:
 • 4 soner:
 • 5 soner:
 • 1-2 soner/*: 19/30**
 • 3 soner: 24
 • 4 soner: 29
 • 5 soner: 35
 • 1-2 soner/*:
 • 3 soner:
 • 4 soner:
 • 5 soner:
 • 1-2 soner/*: 0
 • 3 soner: 0
 • 4 soner: 0
 • 5 soner: 0
 • 1-2 soner/*:
 • 3 soner:
 • 4 soner:
 • 5 soner:
 • 1-2 soner/*: 19
 • 3 soner: 24
 • 4 soner: 29
 • 5 soner: 35