7-, 30- eller 180-dagarsbillett

Med 7-, 30- eller 180-dagarsbillett kan du reise så mykje du vil på ei bestemt strekning eller innanfor eit bestemt område med buss/bybane, unnateke nattavgangar. Billetten er upersonleg og kan nyttast av andre, men den kan berre nyttast av éin person om gongen. Personen som nyttar billetten må likevel tilfredsstille krav til alder og rabattar. 7-, 30- og 180-dagarsbillettar gjeld for vaksen, barn, honnør og student.

Rabattar

7-, 30- og 180-dagarsbillett båt

30-dagarsbillett buss/tog

7-, 30- og 180-dagarsbillett buss/båt


Prisar

7 dagar

30 dagar

180 dagar - (30 dagar gratis)

For nattavgangar gjeld eigne prisar


Kjøp av 7-, 30- eller 180-dagarsbillett
Du kan kjøpe 7-, 30- og 180-dagarsbillett på billettautomat, på Skyss kundesenter og hos sjåfør dersom du har Skysskortet (sjåfør tek ikkje bankkort). Du kan òg kjøpe 7- og 30-dagarsbillett innanfor Sone Bergen i Skyss Billett-appen. Kjøper du 7-, 30- eller 180-dagarsbillett på billettautomat og er student eller honnør under 67 år, kan du endre kategori for å få din rabatt. 

Kjøp av billettar

Skysskortet

Bruk av 7-, 30- eller 180-dagarsbillett
7- og 30-dagarsbillett kjøpt med mobil vert aktivert med ein gong. 7-, 30- eller 180-dagarsbillett på Skysskortet må du aktivere ved første gangs bruk av ny periode. Bussjåfør kan gjere dette, eller du kan gjere det på kortlesar om bord på følgjande måte:

  • Hald Skysskortet i ro mot lesaren
  • Vel billett (du kan bruke knappane både til høgre og venstre)
  • Hald kortet mot kortlesaren på nytt. Resten av perioden registrerar du kvar reise ved å halde Skysskortet i ro mot kortlesaren.

NB: Billett på Skysskortet må aktiverast om bord innan 30 dagar etter kjøpsdato.

Billettkontroll

Parkering for deg med 7-, 30- eller 180-dagarsbillett
Dersom du har ein 7-, 30- eller 180-dagarsbillett kan du parkere gratis på utvalde parkeringsplassar i Bergen og omegn.

Parkering for kollektivreisande