24-timarsbillett

Med 24-timarsbillett kan du reise så mykje du vil med buss/bybane innanfor Sone Bergen frå første gong billetten blir brukt/aktivert. 24-timarsbilletten gjeld for vaksen, barn og honnør.

24-timarsbilletten er ein upersonleg billett og kan nyttast av andre, men den kan berre nyttast av ein person om gongen. Personen som nyttar 24-timarsbilletten må likevel tilfredsstille krav til alder og rabattar.

Familierabatt: Ein vaksen reisande kan ta med seg inntil fire barn frå 4 til og med 15 år gratis på laurdagar, søndagar og offentlige fridagar.

Rabattar

Sone Bergen

Kjøp og bruk av 24-timarsbillett
Du kan kjøpe 24-timarsbillett på billettautomat og på vårt kundesenter både med og utan Skysskortet. Dersom du ikkje har Skysskortet får du ut ein elektronisk billett. Du kan også kjøpe 24-timarsbillett hos sjåfør dersom du har Skysskortet eller i appen Skyss Billett.

Kjøp av billettar

Skysskortet

Appen Skyss Billett

Du må aktivere 24-timarsbilletten på eit Skysskort ved første gongs bruk. Bussjåfør kan gjere dette, eller du kan gjere det på kortlesar om bord på følgjande måte:

 1. Hald kortet i ro mot lesaren.
 2. Vel billett (du kan bruke knappen både til høgre og venstre)
 3. Hald kortet mot kortlesaren på nytt. Resten av perioden registrerar du kvar reise ved å halde kortet i ro mot kortlesaren.

Billettkontroll


Pris 24-timarsbillett:
(klikk på boksen under)

24-timarsbillett

 • 1-2 soner/*:
 • 3 soner:
 • 4 soner:
 • 5 soner:
 • 1-2 soner/*: 95
 • 3 soner: -
 • 4 soner: -
 • 5 soner: -
 • 1-2 soner/*:
 • 3 soner:
 • 4 soner:
 • 5 soner:
 • 1-2 soner/*: 50
 • 3 soner: -
 • 4 soner: -
 • 5 soner: -
 • 1-2 soner/*:
 • 3 soner:
 • 4 soner:
 • 5 soner:
 • 1-2 soner/*: 50
 • 3 soner: -
 • 4 soner: -
 • 5 soner: -